E-Ticaret Siteleri için Güven Damgası Tebliğ Edildi

06 Haziran 2017
|
1611

Elektronik ticarette Güven Damgası, uzun bir süredir konuşulan bir uygulamaydı. Gün itibariyle Resmi gazetede yayımlandı ve tebliğ edildi.

Güven damgası sistemi ile öncelikli olarak tüketicilerin güven algısının iyileştirilmesi ve elektronik ticarette güven ortamının tesis edilmesini amaçladıklarını belirten Bakan Tüfenkci, sistemle e-ticarette dolandırıcılık faaliyetlerinin önüne geçileceğini, ortaya çıkan uyuşmazlıkların hızlı, etkin ve maliyetsiz çözümlenebileceğinin altını çizdi.

Bakan Tüfenkci, tüketicinin güven damgası tahsis edilen e-ticaret sitelerine yöneleceğini ve güven damgası olan sitelerin diğer sitelerin bir adım önüne geçeceğini ifade ederek "Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından GDS olarak yetkilendirilecek kuruluş, güven damgasının tahsis edilmesi, askıya alınması ve iptaline ilişkin işlemleri yürütecek ve güven damgası tahsis edilen e-ticaret sitelerini denetleyecek. Ayrıca tüketicilerimizin bilgi güvenliğinin sağlanması ve hizmet kalitesinin artırılması da sağlanacak" dedi.

GÜVEN DAMGASI NASIL ÇALIŞACAK?

Sisteme dahil olmak isteyen e-ticaret siteleri Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca yetkilendirilen Güven Damgası Sağlayıcıya (GDS) başvuruda bulunacaklar. Elektronik Ticarette Güven Damgası Hakkında Tebliğde yer alan güvenlik ve hizmet kalitesi standartlarına uyduğu tespit edilen e-ticaret sitelerine GDS tarafından güven damgası tahsis edilecek.

Böylece güven damgasını internet sitesinde gören vatandaşlar e-ticaret sitesinin belirli standartları yerine getirdiğini, tüketicinin korunması, kişisel veriler ve ödeme sistemleri konusunda ilgili mevzuatlara uygun davrandığını, güvenilir bir otorite tarafından denetlendiğini bilecek ve alışveriş yaparken kendini güvende hissedecek.

a) Alıcı: Elektronik ticarete konu mal veya hizmeti satın alan ya da satın alma amacıyla hareket eden gerçek veya tüzel kişiyi,

b) Aracı hizmet sağlayıcı: Başkalarına ait iktisadi ve ticari faaliyetlerin yapılmasına elektronik ticaret ortamını sağlayan gerçek ve tüzel kişileri,

c) Bakanlık: Gümrük ve Ticaret Bakanlığını,

ç) Belge: Yazılı veya basılı metin, senet, çizim, plan, kroki, fotoğraf, film, görüntü veya ses kaydı gibi veriler ile elektronik ortamdaki verileri ve bunlara benzer bilgi taşıyıcılarını,

d) Elektronik ticaret ortamı: Elektronik ticaret faaliyetinde bulunulan internet sitesi, mobil site veya uygulama gibi platformları,

e) Extended validation SSL (EV SSL): Gerçek veya tüzel kişilerin yasal belgelere göre kimlik doğrulamasını sağlayan ve sunucu ile istemci arasında akan verinin güvenliğini ve bütünlüğünü mümkün kılan sertifikayı,

f) Güven damgası: Bu Tebliğde öngörülen asgari güvenlik ve hizmet kalitesi standartlarına uyan hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcıya verilen elektronik işareti,

g) Güven damgası sağlayıcı (GDS): Hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcıya bu Tebliğde öngörülen kriterlere uygun olarak güven damgası veren, güven damgasına ilişkin diğer faaliyetleri yürüten ve Bakanlık tarafından protokolle yetkilendirilen kuruluşu,

ğ) Hizmet sağlayıcı: Elektronik ticaret faaliyetinde bulunan gerçek ya da tüzel kişileri,

h) MERSİS numarası: Merkezi Sicil Kayıt Sistemi (MERSİS) tarafından ticaret siciline kayıtlı tacirlere verilen tekil numarayı,

ı) Secure socket layer (SSL): Sunucu ile istemci arasında akan verinin güvenliğini ve bütünlüğünü mümkün kılan sertifikayı,

i) Sızma testi: Güvenlik açıklarını istismar edilmeden önce tespit etmek ve düzeltmek amacıyla gerçekleştirilen atakları içeren faaliyetleri,

Bugün yayınlanan güven damgası tebliğinin tamamına buradan tıklayarak ulaşabilirsiniz.