Yasal

Sitenin Mülkiyeti; Kullanım Şartları Sözleşmesi

Tüm metin, grafik, kullanıcı ara yüzleri, görsel ara yüzler, fotoğraflar, ünvan, işletme adı, ticari markalar, logolar, sesler, müzik, sanat ve bilgisayar kodu (topluca "İçerik"), tasarım, yapı, seçim, koordinasyon, ifade, "görünüm ve his" ve Sitede yer alan söz konusu İçeriğin düzenlenmesi ve sunumu da dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet hakları NOVO YAZILIM BULUT TEKNOLOJİLERİ LTD. ŞTİ.'in mülkiyetinde olup, ticari takdim şekli, telif hakkı, patent ve ticari marka yasaları ve çeşitli diğer fikri mülkiyet hakları ve haksız rekabet yasaları tarafından korunmaktadır. https://www.Novoeticaret.com web sitesinin ziyaret edilmesi, kullanılması veya https://www.Novoeticaret.com web sitesinde sunulan hizmetlerden yararlanılması söz konusu fikri mülkiyet hakları konusunda Kullanıcı’ya hiç bir hak vermeyecektir.

Bu sayfada, dikkat edilmesi ve uyulması gereken diğer mülkiyet haklarına ait uyarılar ve marka tescil bilgileri yer alabilir.

Ticari amaçlarla, kod ve yazılım dahil olmak üzere sitenin hiçbir kısmı ve hiçbir içeriği kopyalanamaz, çoğaltılamaz, yeniden yayınlanamaz, yüklenemez, duyurulamaz,, kodlanamaz, değiştirilemez, tercüme edilemez, herhangi bir şekilde başka herhangi bir bilgisayara, sunucuya, web sitesine veya yayınlanması ya da dağıtılması için diğer ortamlara veya herhangi bir ticari işletmeye ("sunucuyu ikizleme" de dâhil) iletilemez, satılamaz, postalanamaz, dağıtılamaz, herhangi bir ticari amaçla kullanılamaz.

Yetkili Mahkeme

İşbu Web Sitesi Kullanım Şartları Sözleşmesi’nde kaynaklanan ihtilaflar Türk Hukuku’na tabidir ve İstanbul (Merkez) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. NOVO YAZILIM BULUT TEKNOLOJİLERİ LTD. ŞTİ.'in kullanıcı ve üyenin bulunduğu ülkelerde dava açma hakkı saklıdır. Bu uyuşmazlıklarda NOVO YAZILIM BULUT TEKNOLOJİLERİ LTD. ŞTİ.'in defter ve kayıtları kesin delil olacaktır.