TÜSİAD, Türkiye'de e-ticaret pazarına dair kapsamlı bir rapor yayınladı

28 Nisan 2017
|
1504

Dijitalleşen Dünyada Ekonominin İtici Gücü: e-Ticaret isimli raporda Türkiye'de e-ticaretin ne konumda olduğunu gösteriyor. 

Rapor özet olarak 3 bölümden oluşuyor. 

1 - Dünya’da E-Ticaretin Dünü ve Bugünü

Dünyadaki e-ticaret büyümesi ve büyümeye etki eden faktörler bölgesel bazda incelenmiş,
sektördeki yeni trendler ile sektörün bugünü ve yakın geleceği üzerinde durulmuştur.


İnternet Nüfusu: Dünya nüfusuna olduğu gibi internet nüfusuna da en büyük katkı artık
gelişmekte olan ülkelerden gelmektedir. Gelişmiş ülkelerde internet penetrasyonu belli bir
olgunluk seviyesine ulaşmıştır. Az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde ise artan genç nüfus,
düşük internet ve e-ticaret penetrasyonu bu coğrafyaları önemli pazarlar haline
getirmektedir. Gelişmiş ülkeler Çin'le beraber internet ekonomisinin yeni standartlarını
belirlerken, gelişmekte olan ülkeler büyümeyi tetiklemektedirler.

E-Ticaret Hacmi: Global perakende e-ticaret hacmi 2016 itibarıyla 1.6 trilyon dolar
seviyesine ulaşmıştır. 2011 yılında gelişmekte olan ülkeler hacmin %32'sini oluştururken,
bugün bu oran %59 seviyesine gelmiştir. 2020 yılında ise toplam hacmin %64'ünün
gelişmekte olan ülkeler tarafından oluşturulması beklenmektedir. Bu değişimde, artık
dünyanın en büyük e-ticaret pazarına sahip olan Çin'in etkisi büyüktür.

E-Ticaret Penetrasyonu: 2011 yılında dünyada, toplam perakende içerisindeki payı %3.6
olan e-ticaretin 2016'daki payı %8.5'ei yükselmiştir. 2021 yılında bu oranın %13 seviyesine
ulaşması beklenmektedir.

Mobil: Artan akıllı telefon penetrasyonu sayesinde mobil, yeni nesil ticareti şekillendiren
ana unsurlardan biri olmuştur. 2016 itibarıyla e-ticaret işlemlerinin %44'ü mobil cihazlardan
yapılmaktadır. Ucuz akıllı telefonların yaygınlığını artırması, akıllı telefon penetrasyonunun
ve dolayısı ile mobil ticaretin artışındaki en önemli etkenlerdendir. 

Omni-channel (Tam Kanal): Tek kanalla başlayan alışveriş deneyimi, omni-channel'a
(tam kanal) doğru yol almakta ve ticarette kanallar arası sınırlar kalkmaktadır. Mobilin artışı
omni-channel'a geçişi tetikleyen ana etkenlerden biridir. Bu nedenle, sürdürülebilir başarı
için klasik perakendecilerin de online ticarete ve dijitalleşmeye yatırım yapmaları
gerekmektedir.

Öne Çıkan Temalar: Yeni dönemde e-ticaretin öne çıkan konularından olan pazar yerleri
ve sınırlar ötesi e-ticaret, e-ticaretteki iş yapış şekillerini değiştirmeye başlamış; özellikle
küçük ölçekli işletmeler için yeni müşteri ve pazarlara erişim fırsatı yaratmıştır.

Teknolojik Trendler: Offline ve online arası sınırları kaldıran ve birçok alanda tüketici
deneyimini ve bilgi seviyesini artıran teknoloji trendleri de ticareti yeniden
şekillendirmektedir. Chatbotlar (sanal müşteri temsilcileri), kişiselleştirilmiş teklifler,
drone'larla teslimat gibi teknolojik trendler bugünden başlayarak ticaretin yakın geleceğini
önemli ölçüde etkileyecektir.


2 - Türkiye'de E-Ticaret


Türkiye internet ve e-ticaret pazarındaki değişim, özellikle ilk TÜSİAD e-Ticaret raporunun
yayınlandığı 2014 tarihinden bugüne kadar incelenmiş ve bu dönemdeki ana unsurlar
değerlendirilmiştir. İkinci bölümde öne çıkan unsurlar özetle aşağıdaki gibidir:

İnternet Nüfusu: 46 milyon internet kullanıcısı ve %58 internet penetrasyonu ileTürkiye
dünyadaki önemli oyuncular arasındadır. İnternet penetrasyonu gelişmiş ülkelerin gerisinde
kalsa da, BRICS gibi gelişmekte olan ülkelerle benzer seviyededir.

E-Ticaret Hacmi: 2013-2016 yılları arasında ortalama %34 büyüyen perakende e-ticaret
hacmi, 2016 yılı itibarıyla TÜBİSAD ve ETİD'in hazırladığı çalışmaya göre 17.5 milyar
TL'lik bir hacme ulaşmıştır.

E-Ticaret Penetrasyonu: Yakalanan ivmeye rağmen, e-ticaretin toplam perakendeden
aldığı pay 2016 itibarıyla %3.51 seviyesinde gerçekleşmiştir. Dünya ortalaması olan %8.5 ile
kıyaslandığında Türkiye için hala kat edilmesi gereken bir yol bulunmaktadır.

Mobil: 2016 yılında %65'e ulaşan akıllı telefon penetrasyonu ile Türkiye, %60 olan dünya
ortalamasının üzerindedir. Akıllı telefon penetrasyonun hızla arttığı Türkiye'de mobilin eticaret
içerisindeki payı henüz %19 seviyesindedir. Dünya ortalamasının %44 olduğu dikkate alındığında, 
dünya ortalamasının üzerinde akıllı telefon penetrasyonuna sahip olan
ülkemizde ciddi bir potansiyel bulunmaktadır.

Klasik Perakende: Türkiye'nin e-ticaret büyümesi bugüne kadar daha çok sadece online'da
rekabet eden oyuncular tarafından tetiklenmiştir. E-ticaretin toplam perakendedeki payının
dünya standartlarını yakalaması için klasik perakendecilerin de e-ticaret faaliyetlerine hız
kazandırması gerekmektedir. Mevcut durumda, klasik perakendecilerin sektörden aldığı
payın yaklaşık %30 olduğu tahmin edilmektedir.

Tüketici Algısı: Tüketiciler tarafından bakıldığında, Türk tüketicileri için e-ticaretin en
önemli değer önerisi hala ucuzluktur. Gelişmiş e-ticaret pazarlarında ise kolaylık daha çok
ön plana çıkmaktadır. Türkiye'de internet kullanan her 3 müşteriden yalnızca 1'i online
alışveriş yapmaktadır. Online alışveriş yapan 4 müşteriden 1'i de alışveriş işleminde sorun
yaşadığını belirtmiştir ve yaşanılan sorunların başında satış sonrası süreçlerine ilişkin konular
gelmektedir. 

3 - Türkiye'de E-Ticaret'in Büyümesi İçin Ele Alınması Gereken Temel Konular

Bu bölümde de kapsamlı bir özet bulunuyor. Devamını pdf dosyalarından okuyabilirsiniz. 

Tüsiad kaynak sayfası

İnfografik indirmek için tıklayınız